ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1 Het gebruik van de website staat de klant toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de organisatie, een of meerdere artikels te reserveren voor de aangeboden evenementen op de website en de in ontvangstname van deze.

Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere plaatsen te reserveren tot op de datum die door de organisatie bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is. Behalve bijzondere voorwaarden die worden vermeld op de bestelbon, worden de opgegeven prijzen beschouwd als vast en niet herzienbaar.

Art.3 Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van plaatsen de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant.

Art.4 De beheerder van de website stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de organisatie en de beheerder elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen.

Art.5 De klant is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden. Een pakket wordt gereserveerd op het moment van afgifte van een bestelbon.

Art.6 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De klant dient deze over te maken aan de organisatie via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestellingsproces, en dit ten laatste binnen de 8 (acht) dagen volgend op de levering van de (het) plaatsbewij(s)(zen). Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn VISA, MASTERCARD, ...) verleent de klant de machtiging te verlenen aan de beheerder of zijn Partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan de beheerder of de organisatie. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van de totale som van de bestelling, met een minimum van 50 euro, te vermeerderen met de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Art.7 Ten laatste binnen de 8 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via E-mail. De klant wordt geacht deze tickets uit te printen en te bewaren als een goede huisvader. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het evenement. De reservatie is pas definitief na betaling van de factuur. Cyclocrosscomité Middelkerke vzw heeft het recht een bestelling te annuleren indien de factuur niet werd betaald binnen de aangegeven betalingstermijn of de bestelde categorieën) van de pakket(ten) uitverkocht zijn.

Art 8. Plaatsbewijzen worden in geen enkel geval terugbetaald.

Art.9 Door het reserveren van plaatsen via de website en de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, kunnen deze gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren.

Art.10 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig danwel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

Art.11 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen, welke op het bezoek aan de website volgen, aangetekend gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dienen over voldoende motivatie te beschikken.

Art.12 In het geval van een betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd kennis te nemen van de geschillenbetreffende deze bestelling(en) en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Art. 13 Elk e-ticket heeft een unieke bar- of QR- code, en geeft toegang voor slechts één persoon per evenement. Enkel de persoon die als eerste zijn biljet gebruikt wordt tot het
evenement toegelaten. De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van het e- ticket.
Koop nooit een ticket van een onbekende, u hebt geen enkele geldigheidsgarantie.

Art. 14 Een geldig identiteitsbewijs van de aankoper moet bij navraag en controle steeds voorgelegd kunnen worden. Dit e-ticket is enkel geldig voor de zaal, het evenement, de datum en het uur, vernoemd op het ticket.

Art. 15 De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af, bij verlies, diefstal of bij een eventueel misbruik van dit biljet.

Art. 16 Het bedrijf dat verantwoordelijk is, is Cyclocrosscomité Middelkerke vzw met maatschappelijke zetel te Oostendelaan 106, 8430 Middelkerke en met ondernemingsnummer BE0891.699.620. Contactpersoon: Steven Pallemaerts (steven.pallemaerts@telenet.be).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Deze website gebruikt cookies.

Onze cookies worden gebruikt om je de beste ervaring te geven. We gaan ervan uit dat je toestemt in het gebruik van deze cookies als je verder surft op onze website.